Zorgverzekering, vergelijken of blijven?

Zorgverzekering, vergelijken of blijven?

 

Het einde van het jaar is weer in zicht, dit houdt in dat u half november van uw zorgverzekeraar bericht ontvangt over uw zorgverzekering per 1 januari 2019. Hierin staan de nieuwe premies en voorwaarden vermeld. Dit is een goed moment om uw zorgverzekering weer eens tegen het licht te houden.

Bent u niet te beperkt of mogelijk zelfs te uitgebreid verzekerd? Is het wellicht handig om bepaalde kosten voor eigen rekening te nemen omdat deze kosten niet opwegen tegen de hoogte van de premie? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vergoeding voor een bril, waarvoor u die hoge aanvullende verzekering hebt afgesloten. Veel verzekeraars vergoeden 1 keer per 3 jaar een bepaald bedrag. In veel gevallen weegt de premie die u betaalt voor de hogere uitkering voor een bril niet op tegen de extra vergoeding die u krijgt.

Basisverzekering

De basisverzekering is bij de meeste verzekeraars gelijk, wel kan de premie verschillen, houdt u hierbij rekening met het feit dat dit dan vaak komt doordat verzekeraars wel of geen contract hebben met bepaalde zorgverleners of dat er sprake is van een maximale vergoeding. Het kan dus zijn dat de zorginstelling bij u in de buurt niet aangesloten is bij de zorgverzekeraar en u hier alleen gebruik van kan maken als u de kosten zelf betaald of een deel van deze kosten (afhankelijk van de voorwaarden van uw verzekeraar).

Eigen risico

Het eigen risico blijft in 2019 gelijk aan 2018, namelijk €385,- per verzekerde van 18 jaar en ouder. Het eigen risico wordt ingehouden op alleen vergoedingen vanuit de basisverzekering. Een paar behandelingen zijn uitgesloten van eigen risico.

Aanvullende verzekeringen

Deze verzekeringen kunnen naast de basisverzekering afgesloten worden, maar zijn niet verplicht. Hierbij is het van belang om rekening te houden met mogelijke kosten die u denkt te gaan hebben voor zorg. Bijvoorbeeld kosten voor orthodontie of fysiotherapie. Hierbij is het handig om te berekenen hoeveel kosten u denkt kwijt te gaan zijn voor deze zorg, ten opzichte van de extra premie die u hiervoor gaat betalen.

Zorgvergelijker

Via een zorgvergelijker kunnen wij verschillende zorgaanbieders met elkaar vergelijken, wij willen dit graag voor u uit handen nemen en uw huidige zorgverzekering vergelijken met ons aanbod. Hierin kunnen wij met u bekijken en bespreken welke mogelijkheden er zijn en welke zorg u denkt nodig te hebben. Vanaf half november zijn alle premies van verzekeraars bekend en is het zinvol om deze vergelijking te maken. Houdt u hiervoor onze site en nieuwsbrief in de gaten.

Heeft u bericht van u zorgverzekeraar ontvangen en wilt u graag een vergelijking, neemt u dan contact met ons op, op nummer 0318-672767.

Bronvermelding: https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/zorgverzekering-2019