Wat is bedrijfsschade?

Wat is bedrijfsschade?

En belangrijker, loopt u als ondernemer het risico op bedrijfsschade?

Het antwoord daar op is altijd ja, maar verschilt het per ondernemer hoe de bedrijfsschade zich uit. We nemen twee voorbeelden, één van een zelfstandig werkend timmerman, en één van een detailhandel.

Bedrijfsstilstand is een vorm van bedrijfsschade en kan worden verzekerd door een bedrijfsschadeverzekering af te sluiten.

Diverse zaken kunnen er voor zorgen dat uw bedrijf stil komt te liggen. Denk hierbij aan ziekte van uzelf of uw personeel, brand, waterschade, staking, stormschade, etc. Sommige zaken zijn hiervan zijn niet of nauwelijks te verzekeren, o.a. staking, ziekte van uzelf en uw personeel en teruglopende verkoop zijn op een bedrijfsschadeverzekering niet te verzekeren. Daarvoor zijn andere verzekeringen geschikt of is het ondernemersrisico.

We nemen het voorbeeld van de timmerman. Hij heeft geen personeel, heeft zijn gereedschap en werkbus goed verzekerd en heeft een AOV. Een bedrijfsschadeverzekering is voor hem niet nodig want bij een ziekte, aanrijding of diefstal keert de betreffende verzekering een bedrag uit die voldoet om óf een nieuwe bus aan te schaffen, óf om maandelijks inkomen te behouden. 

In het voorbeeld van de detailhandel is het een heel ander verhaal. Ook de detailhandel heeft de materiële zaken goed verzekerd. Het pand, de goederen, de heftruck, alles is prima verzekerd. Maar wanneer het bedrijf getroffen wordt door een grote brand doet er zich een ander probleem voor. Het pand, de goederen en de heftruck worden keurig vergoed door de verzekeraar, maar alle doorlopende vaste lasten niet. Dus er is géén inkomen, maar er zijn wel kosten voor huur van het pand (of de hypotheek), salaris van het personeel, aansluitingen energie, etc. 

Deze detailhandel doet er zeker verstandig aan om een bedrijfsschadeverzekering af te sluiten. Op basis van de behaalde omzet van het voorgaande jaar kunt u als ondernemer 13, 26, 52 of zelfs 104 weken een uitkering krijgen voor bedrijfsstilstand. En dat is een hele geruststelling als u onverhoopt getroffen wordt door bijvoorbeeld een brand. 

Uiteraard is deze verzekering per bedrijf verschillend. Daarom nemen wij graag met u uw situatie op en bepalen wij samen met u of het verstandig is om deze af te sluiten. 


Maar in andere gevallen, bijvoorbeeld bij waterschade, brandschade of stormschade kunt u bedrijfsstilstand wél verzekeren.

Uw vaste uitgaven als loonkosten, energie, huur of hypotheek lopen namelijk gewoon door. Het is prettig als u deze kosten niet één of meerdere maanden uit eigen portemonnee hoeft te betalen, daar is de onderneming doorgaans niet lang tegen bestand.

Daarom is het goed om uw onderneming te verzekeren tegen bedrijfsstilstand. Dan zal, in geval van bedrijfsstilstand door bijvoorbeeld brand of waterschade, de verzekeraar u een bedrag vergoeden waarmee u ook tijdens deze periode een vast inkomen behoudt met uw onderneming.

Hoe dit exact werkt, en of het voor u ook is aan te bevelen, leggen wij u graag persoonlijk uit!