Schade zonder zorgen

Schade zonder zorgen

samenwerkenStel, u heeft schade. Hopelijk blijft zij beperkt tot enkel een materiele schade. Dat is al vervelend genoeg.

Wat gebeurt er na uw melding? Wij maken een afspraak om u op een zeer korte termijn te bezoeken of spreken met u af dat de afhandeling beter per telefoon/ mail/ app/ combinatie kan worden opgepakt.

Wij bieden u hulp bij de schademelding via onze website en analyseren welke documenten er benodigd zijn voor een goede en snelle afhandeling. Het is goed om te weten dat wij voor veel verzekeraar schaderegelingsbevoegd zijn wat de snelheid van het gehele proces ten goede komt.

Tijdens uw melding maken wij afhandeling van de schade duidelijke afspraken met u zodat u volledig op de hoogte blijft van de stand van zake en de geschatte tijdsverloop van de afhandeling. Iedere schade is anders, wij weten de juiste (snel)weg te bewandelen.     

Wij zorgen dat zaken als hulpverlening, berging van uw auto na ongeval, verrichten van expertise en andere direct noodzakelijke acties in gang worden gezet. Verder voorzien wij u van de nodige informatie, welke herstelbedrijven u het beste kunt benaderen, welke dingen u beslist wél moet doen en welke beslist niet.

Uiteraard zorgen wij voor de administratieve afwikkeling en contacten met de verzekeraars, zowel die van uw eigen verzekering als die van bijvoorbeeld de tegenpartij. Kortom de toegevoegde waarde van ons als ervaren schadebemiddelaar komt op dit vervelende moment voor u naar voren.