Schade aan het milieu komt op úw bordje

Schade aan het milieu komt op úw bordje

brandschade

Veroorzaakt uw bedrijf schade aan het milieu, dan heeft dat mogelijk grote financiële gevolgen voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld als na een brand uw bedrijfsterrein gesaneerd moet worden. Dat valt niet onder uw brandverzekering. Wat is de oplossing?

Laten we hopen dat het u niet overkomt, maar stel een flinke brand verwoest uw bedrijf. Als gevolg van het bluswater raakt de bodem verontreinigd. Niet alleen op uw eigen terrein maar ook de sloten in uw omgeving raken vervuild. Het opruimen en saneren van het terrein en de bodem vallen niet onder uw brandverzekering. Deze kosten komen op uw bordje terecht en dat kan flink in de papieren lopen. Bent u op locatie aan het werk en veroorzaakt u schade aan het milieu, dan draait u eveneens voor de extra kosten op.

Volgende generatie

Vrijwel iedere onderneming kan schade aan het milieu veroorzaken. Sommige ondernemers hebben een aansprakelijkheidsverzekering. Enkele van deze verzekeringen dekken - onder bepaalde voorwaarden - milieuschade. Bij andere verzekeringen hangt de dekking af van de manier waarop de schade is ontstaan.

Zowel in de maatschappij als het bedrijfsleven is de zorg voor het milieu een steeds belangrijker onderwerp. De meeste mensen en bedrijven zien het belang om de aarde op een goede manier door te geven aan de volgende generaties. Daarnaast wordt ook de milieuwetgeving steeds strenger.

Milieuschadeverzekering

Bedrijven sluiten daarom naast hun gebouwenverzekering steeds vaker een aanvullende milieuschadeverzekering. Deze verzekering vergoedt onder meer de saneringskosten bij de verontreiniging van bodem en/of grond- en oppervlaktewater als uw bedrijfsterrein is verontreinigd.

De gevolgschade van een verontreiniging als u voor een opdrachtgever of klant aan het werk bent, wordt in deze verzekering eveneens vergoed. De milieuverzekering vergoedt ook de juridische kosten als een derde een procedure tegen u aanspant.

Niet alles is verzekerd. Zo valt bijvoorbeeld de schade bij een ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen niet onder de dekking.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Of wilt u weten of een milieuverzekering ook voor uw bedrijf interessant is? Neem dan contact met ons op.