RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie)

RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie)

exit

Wij attenderen u graag op het belang van een RI&E (en het bijhouden ervan).

Als uw verzekeringsadviseur willen wij graag op het belang van deze RI&E blijven wijzen. Ondanks het feit dat de plicht tot een RI&E voortvloeit uit de Arbowet en alleen maar indirect van invloed op uw verzekeringen kan zijn. Het gaat ons om uw belang en wij kijken dus graag wat verder dan alleen naar uw verzekeringen, risicomanagement is het woord wat bij deze dienstverlening past. Hoe kunt u schade voorkomen want schade leidt ondanks een eventuele verzekeringsdekking altijd tot onkosten en nog belangrijker: een blijvend risicobeheer is zeer belangrijk voor het welzijn van uw werknemers.  

De overheid heeft de RI&E via de Arbowet verplicht gemaakt voor alle ondernemers met personeel.

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) en MOET schriftelijk worden vastgelegd.

De RI&E vormt de basis voor het arbobeleid van een bedrijf en bestaat dus uit 2 zaken:

  1. Een lijst met alle (veiligheids- en gezondheid) risico’s in het bedrijf.
  2. Een plan voor het verminderen van die risico’s


Indien de RI&E niet op orde is kan dit grote financiële gevolgen tot gevolg hebben; de verzekeraar keert niet uit of met een hoog eigen risico en sowieso een forse boete van de arbeidsinspectie.   

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site: www.rie.nl Uiteraard kunt u ook ons altijd contacten.