Onze Pensioendeskundigheid

De wetgever en de toezichthouder (AFM) stelt vanaf 2014 extra deskundigheidseisen. Iedere adviseur die zich bezighoudt met advies en/of bemiddeling van pensioen aan bedrijven (veelal MKB bedrijven die niet onder een verplicht gesteld Bedrijfspensioenfonds vallen) of aan DGA’s moeten schriftelijke en mondelinge examens afleggen. Wij zitten bij de eerste lichting van adviseurs die al deze examens met succes hebben doorlopen. Waarom nu al? Omdat we het een leuk vak vinden.

De wetgever verwacht dat er slechts honderden adviseurs op deze terreinen in Nederland overblijven. Er zijn nu al veel intermediair kantoren die aan de pensioenverzekeraars waar zij in het verleden het pensioen voor hun relatie hebben ondergebracht te kennen hebben gegeven te zullen stoppen met de advisering op dit gebied. Wij beheren graag voor hun en voor de bedrijven die rechtstreeks naar ons komen de pensioenen.