No Claim Terugval

No Claim Terugval

autoverzekeringVeel mensen denken dat ze na 1 schade door schuld (schuldschade) ook 1 schadevrij jaar kwijt raken. Of dat ze na een schuldschade weer opnieuw moet beginnen met het opbouwen van schadevrije jaren. Niets is minder waar! Maar het wordt verzekerden ook niet gemakkelijk gemaakt om schadevrije jaren te begrijpen. Iedere verzekeraar gaat er anders mee om en op uw polisblad staan ze meestal niet vermeld. Hoe zit het dan wel?

Opbouw

Bij het afsluiten van een autoverzekering bepaalt de verzekeraar op welke trede u begint. Dit hangt af van ondermeer het aantal kilometers dat u rijdt, uw leeftijd en het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd.

Schadevrije jaren bouwt u op gedurende de looptijd van uw verzekering. Voor elk jaar dat u geen schuldschade claimt, krijgt u één schadevrij jaar toegekend. Hierdoor klimt u op de zogenaamde bonus/malus-ladder en die bepaalt de hoogte van uw no-claimkorting. Die no-claimkorting is bepalend voor de hoogte van de premie.

Schadevrije jaren bouwt u alleen op wanneer u als regelmatig bestuurder van de auto op de polis staat. In uitzonderlijke gevallen kunnen schadevrije jaren worden overgedragen (bijv. bij overlijden of scheiding).

Schade geclaimd

Wat gebeurt er bij een schade? Als u een schade claimt en de schade is uw schuld , valt u terug op de bonus/malus-ladder en in schadevrije jaren. De gemiddelde terugval bij een schuldschade bedraagt 4-6 schadevrije jaren. Als u pas 1 jaar verzekerd bent, kunt u hierdoor zelfs een negatief aantal schadevrije jaren hebben (bijv. -3 schadevrije jaren). Verzekeraars noemen dit een malussituatie.

Als er sprake is van een malussituatie moet u vaak een toeslag op de premie betalen. Overstappen is in die gevallen vaak een probleem. Verzekeraars accepteren zelden autobezitters met een negatief aantal schadevrije jaren. U kunt dan beter verzekerd blijven bij uw huidige verzekeraar, totdat u weer op nul of meer schadevrije jaren staat.

Claimt u meerdere schades in één jaar dat valt u nog verder terug. Stijgen gaat dus langzaam maar terugvallen kan heel snel gaan.

Niet altijd claimen

Bij lagere schadebedragen kunt u in veel gevallen de schade beter zelf betalen, als dat mogelijk is uiteraard. Door het verlies van schadevrije jaren (en dus korting) stijgt uw premie. Bij een gering schadebedrag is de premieverhoging vaak hoger dan de kosten van het herstel. De medewerkers van Stargroup maken daarom bij schade een terugvalberekening voor u en geven hierin advies. Zo staat u er niet alleen voor!