Mijnpensioenoverzicht.nl

www.mijnpensioenoverzicht.nl is een makkelijk hulpmiddel om globaal inzicht te verkrijgen over uw pensioensituatie. Let wel, globaal, zeker niet optimaal.

Met behulp van alleen maar uw Digid code ziet u relatief snel hoe hoog uw pensioen bij benadering kan worden. Het gaat hierbij om het pensioen in de eerste pijler, de zogenaamde A.O.W. en het pensioen in de tweede pijler. Het pensioen in de tweede pijler is het via de huidige of vroegere werkgever opgebouwde pensioen.

Belangrijk om in de gaten te houden is het volgende:

  • Het gaat slechts om een momentopname.
  • De opbouw in de eerste pijler is het sterkst aan regeringsmaatregelen onderhevig. De A.O.W. leeftijd zal de komende jaren stijgen naar 67 jaar. U kan dat ook anders interpreteren; als u toch met 65 wil of moet stoppen (vanwege gebrek aan kansen op de arbeidsmarkt) is uw A.O.W. uitkering een stuk lager dan voorheen.
  • Opbouw in de tweede pijler, de pensioenopbouw via de werkgever. Veel van deze pensioenen worden verkregen door investeringen in beleggingsfondsen die meestal geen garantie voor de toekomst bieden. Tevens is de te verwachten rente op de pensioendatum ongewis. Als uw pensioen op wordt gebouwd middels een middelloonregeling bij een pensioenfonds is de uitkering ook al lang niet meer zo zeker als ooit werd verondersteld.
  • De derde pijler, lijfrenten, eigen spaargeld, beleggingspanden etc etc worden niet meegenomen inwww.mijnpensioenoverzicht.nl
  • Ook valt de waarde van uw woning, de waarde van uw bedrijf, een eventuele restschuld op uw hypotheek, een recente baanwijziging, een recente echtscheiding allemaal vallen ze buiten dit overzicht. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.
  • Dat is maar goed ook want hierdoor hebben wij veel werk te doen. Stargroup BV heeft meerdere pensioenspecialisten in dienst die nu al aan de “WFT Pensioen” vergunningseis voldoen. Zij kijken eerst naar wat u met het verkregen volledige inzicht wil. Wat zijn uw wensen ? Daarna gaan we samen met u een plan maken. Dit gehele proces kan soms verrassend snel verlopen. Uw kosten blijven hierdoor minimaal, het verkregen Stargroup BV overzicht optimaal !