Inzicht in uw financiële situatie, nu en later

Hoe ziet uw pensioen eruit? Wilt u eerder stoppen met werken of uw kinderen met hun studie ondersteunen? Of bent u wellicht aan het sparen voor die mooie reis? Het is hierbij van belang om goed na te denken over uw financiële toekomst en een financieel plan is hierbij een goed instrument. Een goed persoonlijk financieel plan biedt inzicht in de huidige én toekomstige situatie en helpt u om uw financiële toekomst zo in te richten, dat u nu en straks kunt doen wat u belangrijk vindt. We bekijken de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen en helpen u risico’s te beheersen.

Hoe pakken we het financieel plan samen met u aan?

Financiële planning is een totaalbeeld van uw persoonlijke financiële situatie. Hoewel er altijd veel onzekerheden zullen blijven, proberen we met een financieel plan een zo goed en volledig mogelijk beeld te geven van uw toekomstige inkomens- en vermogenspositie op korte en lange termijn, in samenhang met de verdere levensloopplanning. Hiermee wordt het gemakkelijker om de mogelijkheden voor toekomstige uitgaven (zoals studiekosten van de kinderen, een bepaalde levensstandaard na pensionering, enzovoort) inzichtelijk te maken. Hierdoor weet u waar u nu staat en wat u moet doen om de gewenste situatie te realiseren.

Waar bestaat een financieel plan uit?

In een financieel plan komen de volgende aspecten aan bod: de huidige inkomenssituatie, de inkomenssituatie bij pensionering, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of overlijden van één van de partners. Bij de inkomenssituatie nemen we uiteraard zaken als belasting, uw financiering, vermogens- en erfrecht, levensverzekeringen, pensioenen en de resultaten uit uw spaarrekeningen en beleggingen mee. Kortom, u weet precies hoe het in uw situatie zit en waar u aan toe bent.

Wanneer is financiële planning voor u interessant?

Of financiële planning voor interessant voor u is, kunt u beoordelen aan de hand van een aantal vragen gebaseerd op de (on)zekerheden in het leven:

  • Weet u wat er gebeurt als u of uw partner komt te overlijden? Wie erft er van u en blijft de partner verzorgd achter?
  • Heeft u voldoende mogelijkheden om de kinderen te laten studeren?
  • Wanneer kunt u met pensioen? Wat gebeurt er als u een jaar langer doorwerkt? Wat zijn de consequenties als u van werkgever verandert? Wat voor inkomen heeft u dan te besteden?
  • Benut u wel alle fiscale mogelijkheden? Wat zijn de mogelijkheden met de overwaarde van uw woning? Wanneer kunt u deze inzetten? Welke fiscale consequenties zijn hieraan verbonden?

Voor een financiële planning kunt u bij ons terecht.

Wilt u meer informatie of advies over dit onderwerp? Neem contact met ons op via ons contactformulier.