Financieel bewust kind

Hoe wordt jouw kind financieel bewust en zelfredzaam?

 

Veel jongvolwassenen tussen de 25 en 34 jaar hebben een hekel aan geldzaken. De belangrijkste redenen die worden aangedragen zijn: ‘het is bijna nooit goed nieuws’, ‘je wordt met de neus op de feiten gedrukt’ en ‘dan zie je direct wat er overblijft van je inkomsten’. Andere veelgehoorde antwoorden zijn: ‘ik heb er geen tijd voor’ en ‘dat komt later wel’. Dit en meer uitkomsten van dit onderzoek zijn te lezen in het rapport van de FinQ Monitor 2019.

Grote financiële beslissingen

Deze uitkomst baart wel zorgen, want in deze fase van je leven moet je als 25- tot 34-jarige veelvuldig belangrijke financiële beslissingen nemen. Denk alleen al aan het kopen van een woning, trouwen of samenwonen en een kind krijgen. Sterker nog, je moet eigenlijk in deze fase van je leven beginnen met het opbouwen van je pensioen. Budgetinstituut Nibud maakt zich al langere tijd zorgen om de jongeren in de leeftijdscategorie van 18-34 jaar. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 50% van de ondervraagde jongeren niet voldoende financieel bewust is.

Vroeg beginnen

Om dit probleem zo effectief mogelijk aan te pakken is het cruciaal dat jongeren zo vroeg mogelijk met geld leren omgaan. Om deze reden is eind maart dan ook de ‘week van het geld’ georganiseerd met als doel kinderen besef te geven van de waarde van (zak)geld. Veel financiële professionals hebben deze week op basisscholen en middelbare scholen uitleg gegeven over sparen, impulsaankopen en het uitstellen van een koop die niet noodzakelijk is.Ook als ouders wil je je kind graag financieel bewust laten opgroeien. Daarom is het van belang dat je kind uitleg krijgt over sparen en de mogelijkheden die dit met zich meebrengt.

Toekomst

Uiteraard kunnen wij niet in de toekomst kijken, maar de kans is reëel dat er binnen enkele jaren besloten wordt dat er bij het aangaan van een hypotheek deze niet meer 100% gefinancierd mag worden middels een hypotheek. Dat betekent dat er bij de koop van een starterwoning al snel meer dan € 10.000,- aan eigen vermogen moet worden ingelegd. Dat is voor uw kinderen nu nog verre toekomst, maar niet minder realistisch. Begin daarom vroeg met sparen voor (of met) uw kinderen