Belangrijke wijzigingen Arbowet 2017

Belangrijke wijzigingen Arbowet 2017

arbowet

Eind januari is het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat op 1 juli in. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

In de vernieuwde Arbowet is meer aandacht voor preventie, beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten. Door de wijzigingen wordt ook de onderlinge betrokkenheid van werkgevers en werknemers versterkt. Daarnaast krijgt de preventiemedewerker een duidelijkere rol. Ook de mogelijkheid van handelen door de bedrijfsarts is nauwkeuriger beschreven in de wet.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:
  • Open spreekuur: uw medewerker(s) heeft (hebben) het recht een bedrijfsarts te bezoeken.
  • Vrije toegang: de bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkvloer.
  • Second opinion: uw medewerker(s) heeft (hebben) recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts.
  • Betrokkenheid medewerkers: Ondernemingsraad of andere vertegenwoordiger van medewerkers stemt in met de keuze van uw bedrijf voor een preventiemedewerker. Daarbij wordt ook gekeken naar de rol van de preventiemedewerker binnen uw organisatie.
  • Er komt een basiscontract arbodienstverlening met daarin afspraken over de dienstverlening