Asbestverbod uitgesteld

Asbestverbod uitgesteld

 

 

In het verleden werd asbest vaak verwerkt in daken als isolatiemateriaal of zelfs gewoon als dakbedekking. Jaren laten kwam men er pas achter dat asbest een kankerverwekkende stof is. Nu is het verboden om asbest te (her)gebruiken, bewaren, weg te geven, te verkopen of importeren. Tevens heeft de regering asbestsanering voor asbestdaken ingesteld en komt er een verbod op asbestdaken. Dit verbod geldt alleen voor asbestmateriaal dat in contact staan met de buitenlucht.

 

In eerste instantie was het verbod per 1 januari 2024, nu is als gevolg van een ingediende motie het verbod op asbestdaken verlengt naar 31 december 2024.

De NVM zegt "in de praktijk nog veel problemen bij de sanering van asbest te zien, zeker wanneer dit niet gepaard gaat met voldoende financieringsmogelijkheden. Het is goed dat de Tweede Kamer dit probleem onderkent. In 2022 zal moeten blijken of deze problemen voldoende zijn opgelost".

 

Subsidie

Om uw asbestdaken te verwijderen heeft de regering een subsidieregeling ingesteld, van deze regeling kunnen Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden gebruik maken. De regering hoop met deze subsidie het verwijderen van asbestdaken te stimuleren. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan deze subsidie. De belangrijkste is dat u uw asbest dak laat verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. De subsidie kunt u aanvragen via het RVO, hierop kunt u tevens terug vinden of u voor deze subsidie in aanmerking komt en of er nog budget beschikbaar is voor dit jaar. Daarnaast dient de aanvraag voor de subsidie binnen 6 maanden na de sanering ingediend te zijn. Je moet dus altijd vooruit betalen en naderhand valt de subsidie te claimen. Let op dat de subsidie tot en met eind 2019 aangevraagd kan worden.

 

 

Bronvermelding:

 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken

 

http://www.vvponline.nl/content/news/verbod-op-asbestdaken-jaar-uitgesteld?mid=lKSao25smWSYkQ==

 

https://www.subsidie-asbest2018.nl/