Covid-19 (Coronavirus)

COVID-19 of ook wel het coronavirus is vol in het nieuws, het zal je ook vast niet ontgaan zijn. In deze turbulente tijd vinden wij het belangrijk om jou goed te informeren over de relevante gebeurtenissen. We doen ons best om deze pagina up-to-date te houden, zodat je altijd op de hoogte bent.

Advies en/of hulp?
We hebben nieuwe contact manieren

Wegens de omstandigheden is het niet mogelijk om langs te komen voor advies. Daarom hebben we nieuwe mogelijkheden om contact op te nemen.

Lees meer

Persconferentie NOW

Zo juist heeft een persconferentie plaatsgevonden waarin de openstelling a.s. maandag van een loket bij het UWV voor de aanvraag van het NOW is aangekondigd.

Al ingediende aanvragen om wtv zullen worden aangemerkt als aanvragen voor NOW. Wel zal er om aanvullende informatie worden gevraagd betreffende het omzetverlies.

Criterium is de omzetdaling. Die moet meer zijn dan 20%

Hoe omzetverlies berekenen?

Je kunt een omzetdaling opgeven in een aangesloten meetperiode van drie maanden die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (bijvoorbeeld van 1 april t/m 30 juni). De omzet in deze driemaands periode wordt vergeleken met een referentieperiode. Uitgangspunt is dat de referentieperiode de omzet van januari tot en met december 2019 is gedeeld door vier. Ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden hanteren een andere berekening van de omzetdaling.

Hoe moet ik een aanvraag doen als ik een concern of groep ben?

Als je onderdeel van een concern bent dan moet je de omzet van de groep of verbonden rechtspersonen tezamen opgeven om te bepalen of jij in aanmerking komt voor de NOW. De werkgevers in de groep moeten dus hetzelfde percentage verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode kiezen. Je moet wel per loonheffingennummer een aanvraag doen. Zorg dus dat je binnen de groep of de verbonden rechtspersonen hier vooraf een goede keuze in maakt.

Is een accountantsverklaring vereist?

Een accountantsverklaring is niet vereist als je een aanvraag doet voor een voorschot. In beginsel is een accountantsverklaring wel vereist bij het verzoek tot het vaststellen van de definitieve subsidie. Er wordt nog duidelijkheid gegeven onder welke grens van het subsidiebedrag een accountantsverklaring niet is vereist.
Ook zal dan helderheid worden gegeven wat voor soort accountantsverklaring wordt vereist indien je een accountantsverklaring moet overleggen. Hier komt naar verwachting op korte termijn meer informatie over.

Hoe wordt de loonsom bepaald?

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Als werkgever vraag je de NOW aan per loonheffingennummer. De loonsom zal dus vastgesteld worden per loonheffingennummer. Ingeleende krachten (zoals payroll- en uitzendkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten. De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon. Het UWV gebruikt daarbij meestal de loonsom van januari 2020. Het loon van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen hierin mee. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.538 van het loon per werknemer mee.
Bij de definitieve vaststelling van de subsidie, na afloop van de subsidieperiode, wordt de loonsom van januari 2020 vergeleken met de loonsom van de maanden maart 2020 tot en met mei 2020. Als de loonsom gedaald is, wordt de subsidie ook lager.
Tot de loonsom worden niet de werkgeversbetalingen voor uitkeringen gerekend. Deze krijgt de werkgever immers al vergoed via UWV. De eventuele betaling van vakantiebijslag telt ook niet mee in de loonsom. De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Daarvoor hanteert het UWV een opslag van 30% bovenop de loonsom.


Economische maatregelen


Geldverstrekkers hebben een aantal regelingen aangepast in de tijden van het coronavirus. Lees hier meer over welke geldverstrekkers bepaalde regelingen hebben aangepast voor hun bestaande klanten.

A.S.R.

 • Voor bestaande relaties wordt er uitstel van betalingen gehanteerd, dit wordt individueel geregeld.
 • Tot 1 juni 2020 mag een renteaanbod en bindend aanbod digitaal ondertekend worden, of een mail met verwijzing en goedkeuring van het document is ook goed. Ook wordt er met coulance gewerkt op het gebied van het uitgestelde passeren van aktes en de kosten die hieraan vast zitten.

ABN AMRO

 • ABN AMRO hanteert tot drie maanden uitstel van betaling

Argenta

 • Argenta hanteert uitstel van betalingen voor relaties, hiervoor is geen algemene regeling, dit wordt individueel behandelt.
 • In overleg kan het bouwdepot verlengd worden.
 • Een getekende aanvraag kan in samenspraak met de adviseur alsnog geannuleerd worden.

ASN

 • ASN hanteert tot drie maanden uitstel van betalingen, geeft de mogelijkheid tot deelbetalingen, overwaardekrediet of maatwerk.

Attens Hypotheken

 • Voor consumenten uitstel/verlaging betaling mogelijk. Maatwerk voor zzp’ers en ondernemers.
 • Renteaanbod hoeft niet ondertekend te worden, voor de offerte wordt een digitale handtekening geaccepteerd. De identificatie gaat digitaal.

bijBouwe

 • Standaard preventief en bijzonder beheer.
 • Een digitale handtekening op alle retourdocuenten, de garantieverklaring binnen 3 weken akkoord met digitale handtekening of mail met een akkoord van de klant/adviseur.
 • De (digitale) ondertekening van een bindende offerte mag buiten de standaard 2 weken vallen, maar moet wel binnen de geldigheid van de offerte vallen, en uiterlijk drie dagen voor het passeren.

BLG

 • Tot drie maanden uitstel van betaling, geeft de mogelijkheid tot deelbetalingen, overwaardekrediet of maatwerk.

Centraal Beheer

 • Uitstel van betalingen van de maanden april, mei en juni, of een tijdelijk later maandbedrag dat later ingehaald kan worden.

Dynamic Credit

 • Een digitale handtekening van de klant op alle retourdocumenten voldoet. Garantieverklaring binnen 3 weken akkoord door digitale handtekening of email met akkoord van de klant/adviseur.
 • De (digitale) ondertekening van een bindende offerte mag buiten de standaard 2 weken vallen, maar moet wel binnen de geldigheid van de offerte vallen, en uiterlijk 3 dagen voor het passeren.

Florius

 • Florius hanteert een tijdelijke betaalstop. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt, hoef je drie maanden geen aflossing, hypotheekrente, inleg en/of premies te betalen. Deze lasten moeten later wel weer in termijnen terugbetaald worden.

Lloyds Bank

 • Tot drie maanden uitstel van betalingen.

MoneYou

 • Tot drie maanden uitstel van betalingen.

MUNT Hypotheken

 • Uitstel van betalingen, individueel beleid.
 • Verlengen van bouwdepot op verzoek.

Nationale Nederlanden

 • Tot drie maanden uitstel van betalen.
 • Een digitale handtekening op alle retourdocumenten is toegestaan. De klant moet naast digitaal ondertekenen, ook de datum van de ondertekening vermelden. Dit mag een (geplakte) foto van een handtekening zijn of een digitale handtekening.
 • De klant kan digitaal geïdentificeerd worden. Dit werkt als volgt: De adviseur controleert de digitale kopie van het geldige legitimatiebewijs via videobellen met de klant. Wanneer alles klopt, kan je op de kopie van het legitimatiebewijs een handtekening met ‘klant digitaal geïdentificeerd’ zetten. Het document kan dan naar Nationale Nederlanden.
 • Bij projectmatige nieuwbouw is vanaf 24 maart een afbouwgarantie verplicht, deze moet voorkomen op de lijst van keurmerkhouders van NHG.
 • Overbrugging beleggingswaarden is niet meer nodig, alleen gegarandeerde waarden tellen nog mee voor 100%.

NIBC Direct

 • Stellen een betaalpauze in van drie maanden voor bestaande leningen. Hier kom je voor in aanmerking als je financiële problemen ervaart door het coronavirus.
 • Mogelijkheid tot het verlagen van het maandbedrag.

Obvion

 • Tot drie maanden uitstel van betaling, met de volgende voorwaarden:
  1. Klant ervaart acute financiële stress als gevolg van het coronavirus;
  2. Klant kan niet (voldoende) terugvallen op de maatregelen van de overheid;
  3. Klant kan niet (voldoende) terugvallen op een financiële buffer;
  4. De klant verwacht binnen drie maanden de hypotheeklasten niet meer te kunnen betalen.
 • Bindend aanbod en overige documenten mogen digitaal ondertekend worden. Dit is een regeling van drie maanden. Hierbij kan de klant gebruik maken van Docusign, Stiply of ondertekenen.nl. Obvion geeft voorkeur aan iDIN. Let op: digitaal ondertekenen komt niet in plaats van identificatie/verificatie van de klant.
 • Overbruggingskredieten: Is de oude woning niet verkocht? Dan bedraagt het maximale overbruggingskrediet het verschil tussen 90% van de actuele getaxeerde marktwaarde en de netto schuldrest van de bestaande hypotheek. Het bovenstaande wordt ingevoerd per 27 maart 2020. Bij verkochte woningen blijft 100% van de overwaarde overbrugbaar.
 • Gegarandeerde (bank)spaarwaarden mogen volledig aangewend worden ter dekking van een overbrugging, mits deze bij passeren aangewend kunnen worden om de schuldrest in te lossen. Dit geldt niet voor tegoeden met een beleggingscomponent.
 • Dubbele woonlasten: De periode van het onderbouwen van de dubbele woonlasten wordt verhoogd van zes naar twaalf maanden. Beide wijzigingen gelden per 27 maart 2020.

Rabobank

 • Tot drie maanden uitstel van betalingen

Reaal

 • Uitstel van betalingen, individueel geregeld.
 • Renteaanbod hoeft niet ondertekend te worden.
 • Voor de offerte wordt digitale handtekening geaccepteerd.
 • Reaal staat online identificatie/identificatie op afstand toe.

Regiobank

 • Tot drie maanden uitstel van betalingen. Mogelijkheid tot deelbetalingen, overwaardekrediet of maatwerk.

SNS

 • Tot drie maanden uitstel van betalingen. Mogelijkheid tot deelbetalingen, overwaardekrediet of maatwerk.

Syntrus Achmea

 • Voor consumenten uitstel/verlaging betaling mogelijk.
 • Voor zzp-ers en ondernemers maatwerk.
 • Renteaanbod hoeft niet ondertekend te worden.
 • Voor offerte wordt digitale handtekening geaccepteerd.
 • Syntrus staat online identificatie toe.

Van Lanschot

 • Uitstel van betalingen, wordt individueel geregeld.

Vista Hypotheken

 • Tot drie maanden uitstel van betalingen.

Volksbank

 • Tot drie maanden uitstel van betalingen, mogelijkheid tot deelbetaling, overwaardekrediet of maatwerk.

Woonfonds

 • Individueel, er is geen algemene regeling.

Bij de volgende banken zijn er geen aanpassingen in het beleid bekend:
 • Aegon
 • Allianz
 • De Hypotheker
 • HollandWoont Hypotheken
 • Hypotrust
 • ING. Enkel verwijzing tips uitgavepatroon.
 • IQWoon
 • Lot Hypotheken
 • Merius
 • Philips Pensioenfonds
 • Robuust Hypotheken
 • Triodos Bank (rekent standaard geen debetrente over openstaande achterstand op termijnbetalingen.
 • Tulp Hypotheken
 • Venn Hypotheken

Sommige verzekeraars zijn begonnen met het aanpassen van een aantal voorwaarden in verband met het coronavirus. Lees verder naar de maatregelen die jouw verzekeraar neemt.

Allianz

Bij Allianz is het tijdelijk mogelijk om je AOV te laten sluimeren, of naar beneden bij te stellen zodat de premie maandelijks minder of zelfs nul wordt. Dit heeft wel consequenties voor de uitkering. Neem daarom altijd contact met ons op voordat je deze aanpassing laat doorvoeren.

Allianz heeft een aantal producten tijdelijk stopgezet. Voor reizen met een vertrekdatum voor 1 juni 2020 kan je de volgende verzekeringen niet afsluiten:

 • Kortlopende Annuleringsverzekering
 • Ticket annuleringsverzekering
 • Kortlopende reisverzekering
 • Globetrotter verzekering
 • Adventure & survival verzekering
 • Groepsreisverzekering
 • Au Pair insurance

Heb je een vertrekdatum na 1 juni 2020? Dan kan je de volgende producten nog wel afsluiten:

 • Doorlopende reisverzekering
 • Doorlopende zakenreisverzekering
 • Collectieve zakenreisverzekering

Verder heeft Allianz de volgende aanpassingen getroffen:

 • Het is mogelijk om ingezette prive-voertuigen voor thuisbezorging te gebruiken of het uitlenen van zakelijke voertuigen kan onder deze condities ook. De dekking van een voertuig kan ook opgeschort worden.
 • Wanneer je een restaurant hebt, en overgaat op bezorgen van maaltijden, dan valt dit wel onder de dekking van bedrijfsaansprakelijkheid. Let op: De reguliere uitsluitingen van de polisvoorwaarden blijven van kracht, zoals het gebruik van scooters en e-bikes.
 • Het is mogelijk om tussentijds de dekking van de zakelijke motorrijtuigenverzekering aan te passen. Wanneer je horecaeigenaar bent, en je zakelijk verzekerde motorvoertuigen inzet voor thuisbezorging, is dit tijdelijk gedekt tot 1 juli 2020.
 • Allianz is momenteel nog bezig om een oplossing te vinden om minder streng om te gaan met het aanmaanproces voor de premie-incasso van getroffen klanten. Hierover wordt later meer bekend gemaakt.
 • Er wordt waar nodig coulant om gegaan met preventiemaatregelen en het niet kunnen nakomen door monteurs die niet beschikbaar zijn. Neem hiervoor contact op.
 • Heb je een inventaris- en goederenverzekering? Dan biedt dit dekking tot 10% van de verzekerde som op een andere locatie in Nederland. Dit geldt als een werknemer een zakelijke computer mee naar huis neemt om tijdelijk thuis te werken. Het eigen risico geldt wel.
 • Bij Allianz is het tijdelijk mogelijk om je AOV te laten sluimeren, of naar beneden bij te stellen zodat de premie maandelijks minder of zelfs nul wordt. Dit heeft wel consequenties voor de uitkering. Neem daarom altijd contact met ons op voordat je deze aanpassing laat doorvoeren.

De Amersfoortse

Ook De Amersfoortse heeft een aantal maatregelen getroffen om iedereen die wordt geraakt door de gevolgen van het coronavirus toch te kunnen ondersteunen. Deze zijn als volgt:

 • De Amersfoortse heeft een tijdelijk coronaloket geopend om hulp te bieden voor iedere vraag omtrent het coronavirus.
 • Ondernemers met een AOV van De Amersfoortse die financiële problemen krijgt extra tijd om zijn betalingen te voldoen. Dit gebeurt zonder het starten van een betalingstraject. Wanneer dit niet genoeg is, wordt er gekeken naar een andere oplossing.
 • Kan je als werkgever tijdelijk je premie niet betalen? Dan krijg je 60 dagen extra tijd om deze te voldoen, of wordt er gekeken naar een betalingsregeling. Wel dien je hiervoor eerst contact op te nemen met ons zodat wij dit zo goed mogelijk voor je kunnen regelen.
 • De Amersfoortse neemt tijdelijk geen Verzuimverzekering Eigen risico in geld in behandeling, omdat ze de risico's niet kunnen beoordelen in deze huidige situatie.

ARAG

 • ARAG houdt rekening met de tijdlijn van het RIVM als het gaat om dekking om coronageschillen. Deze worden vanaf 9 maart 2020 niet als onvoorzienbaar gezien. Uiteraard wordt er met coulance gewerkt.
 • Voor zorgpersoneel met een verlopen BIG-registratie wordt dekking verleend aan de particulieren en ook organisaties. Wel geldt dat de BIG-registratie niet langer dan twee jaar verlopen mag zijn.

A.S.R.

 • ASR maakt het voor de particulier mogelijk om gemakkelijk je betaling aan te passen. Betaalde je per kwartaal of jaarlijks, maar komt het beter uit om dit maandelijks te doen? Dan kan dit aangepast worden. Kan je de premie niet op tijd betalen? Dan wordt er gekeken naar een mogelijke oplossing.
 • Heb je een restaurant, en ben je ook genoodzaakt om tijdelijk te bezorgen? Dan kan je tijdelijk het bezorgen van eten meeverzekeren. Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan vast. Zo dien je dit aan verzekeraar door te geven.

Klaverblad

 • Schade door tijdelijke maaltijdbezorging is verzekerd op de motorrijtuigenverzekering zolang de horeca gesloten is.
 • Zakelijke inventaris is tijdelijk verzekerd als deze tijdelijk is ondergebracht in eigen woning.
 • Mogelijkheid tot betalingsregelingen en coulance.
 • Wanneer er tijdelijk dekkingen beperkt of gestopt worden, kunnen deze binnen een half jaar met kracht hersteld worden. (Motorrijtuigen uitgezonderd)

AOV
Wanneer je ervoor kiest om het verzekerde bedrag van de AOV te verlagen, kan je deze binnen 6 maanden weer verhogen zonder medische waarborgen. Tenzij je op dat moment arbeidsongeschikt bent. Neem uiteraard eerst contact op voor je deze wijziging wil doorvoeren.


Nationale Nederlanden

Op zakelijk gebied past NN wijzigingen toe met betrekking tot de verzekeringen schade zakelijk en inkomen. Deze zijn als volgt:

 • Heb je een agrarisch bedrijf en bezorg je tijdens de coronacrisis groenten, fruit of bloemen aan particulieren? Dan is de bedrijfsauto standaard meeverzekerd. Agrarische voertuigen zijn wel uitgesloten.
 • Wanneer je je fysieke winkel hebt gesloten en een webwinkel opent, is dat in deze periode tijdelijk standard meeverzekerd.
 • Betalingstermijnen worden verlengd, in plaats van de originele termijn van 30 dagen, is dit nu 90 dagen geworden. Dit geldt voor de betalingen die behoren plaats te vinden in maart en april. Kan je de premie ook niet betalen binnen 90 dagen? Dan gaan we kijken naar een andere oplossing.
 • Heb je een bedrijf, en ben je genoodzaakt om over te gaan op bezorging? Dan geldt er na vandaag dat de motorrijtuigen die je hiervoor gebruikt, verzekerd zijn voor de WA-schades.

NH1816

Is jouw privé auto verzekerd bij NH1816? En ga je nu bezorgen met deze auto? Dan zijn de WA-schades gedekt door verzekeraar. Het casco risico loop je zelf.


We verwachten dat meerdere verzekeraars maatregelen gaan treffen. Hierover houden we je natuurlijk op de hoogte. Heb je verdere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Zorgverzekering
Welk effect heeft het Coronavirus hierop?

Het Coronavirus heeft gezorgd voor meerdere maatregelen bij verzekeraars. Hoe zit dat met jouw zorgverzekering?

Lees meer

Meest relevant

Ik ben een arts/verpleegkundige zonder geldige/verlopen BIG-registratie en ik ga nu werken in een zorginstelling. Ben ik wel verzekerd tegen medische aansprakelijkheid?

Het KNMG stelt dat in tijden van crisis er soepeler om te gaan met de BIG-registratie om levens te redden. Wanneer je voldoet aan de voorwaarden die het KNMG op 16 maart heeft gepubliceerd, dan val je onder de aansprakelijkheidsverzekering van de zorginstelling. Lees de voorwaarden via https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/advies-knmg-ga-in-nood-soepeler-om-met-regels-rond-wet-big-om-levens-te-redden.html

Heb jij een medische achtergrond en wil je ook graag helpen? Ga dan naar https://www.extrahandenvoordezorg.nl


Heeft het coronavirus gevolgen voor mijn transportverzekering?

Dat kan zeker. Ga je tijdelijk andere activiteiten uitvoeren? Neem dan contact met ons op, er kunnen namelijk andere voorwaarden van de verzekeraar aan verbonden zijn. Denk ook aan de verzekering van het voertuig als de lading en het warehouse.


Ik kan mijn verzekeringen/hypotheek niet meer betalen omdat ik financieel in de knel zit door het coronavirus. Wat moet ik doen?

Neem contact op met je tussenpersoon of verzekeraar en bespreek de situatie. Hierop zullen ze waarschijnlijk maatwerk toepassen. Er is ruimte voor coulance in deze tijden.

Werknemer

Ik ben ziek geworden omdat een van mijn collega’s mij heeft besmet door alsnog op de werkvloer te komen. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

Je kan iemand aansprakelijk stellen wanneer je kan aantonen dat hij/zij een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Dat zal in dit geval in praktijk lastig worden.

Werkgever

De regeling werktijdverkorting (wtv) is stopgezet, let hier op!

In plaats van deze regeling is er een tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Deze regeling is voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus een relevante inkomensdaling ervaren. Hiervoor kan je tegemoetkoming voor de loonkosten aanvragen. De voorwaarden zijn als volgt:

 • Je verwacht minimaal 20% omzetverlies
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden. Deze kan eenmalig verlengd worden met nogmaals drie maanden.
 • Je omzetdaling is ingegaan vanaf 1 maart.

Hoe hoog de tegemoetkoming is, hangt af van de terugval in omzet. Dit is maximaal 90% van de loonsom.


Ik heb een lening bij een bank en kan deze eigenlijk (tijdelijk) niet aflossen, wat kan ik doen?

Verschillende banken hebben de maatregel genomen om het kleinere bedrijven in Nederland een half jaar uitstel van aflossing te geven. Dit gaat over financieringen onder de 2,5 miljoen euro. De volgende banken hebben dit donderdag 19 maart besloten: ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank.


Wat kan je doen als je de pensioenpremie van je werknemers niet kan betalen?

Wanneer je de premie niet meer kan betalen kan je beroep doen op een betalingsvoorbehoud wanneer deze is opgenomen in de pensioenregeling. Hier aan zijn twee voorwaarden verbonden:

 • Het stoppen of verminderen van premie heeft alleen betrekking op het gedeelte dat de werkgever betaalt. De ingehouden eigen bijdrage van de werknemer moet wel worden betaald;
 • Er moet sprake zijn van een ingrijpende verandering van omstandigheden. In de praktijk blijkt dat de situatie aantoonbare overmacht moet zijn, vaak met betrekking tot het financieel onvermogen van de werkgever. Deze omstandigheden moeten ook niet aanwezig zijn geweest wanneer de pensioenovereenkomst afgesloten werd.

Doe je beroep op het betalingsvoorbehoud? Dan wordt de toekomstige opbouw (tijdelijk) worden verlaagd of beëindigd.


Wat gebeurt er als je geen pensioenpremie betaalt?

Wanneer je geen premie betaalt aan de verzekeraar of PPI, dan zal de pensioenopbouw worden stopgezet en vervallen de risicodekkingen. Dit mag echter niet zonder de werknemers te informeren. Ben je aangesloten bij een BPF? Dan moet je de betalingsonmacht ook tijdig schriftelijk doorgeven.

Kom je in een dergelijke situatie? Neem dan uiteraard direct contact op met je adviseur, verzekeraar of PPI. Heb je verdere vragen? Neem gerust contact met ons op.


Door het coronavirus loopt mijn bedrijf inkomsten mis, is dit te verhalen bij een verzekering?

Nee, dit soort bedrijfsschade valt niet onder de bedrijfsschadeverzekering, omdat er geen materiele schade is.


Ik heb een WGA-verzekering, een werknemer is ziek geworden door het coronavirus, valt dit onder de dekking?

Ja, er wordt geen onderscheid gemaakt in de oorzaak van de ziekte hierin.


Wanneer een werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten door het coronavirus, keert een verzuimverzekering dan uit?

Ja, ook hierbij is de oorzaak van de ziekte niet relevant.


Wanneer een werknemer niet kan werken vanwege plaatsing in quarantaine, keert een verzuimverzekering dan uit?

Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting wanneer het personeel ziek is. Als er om een andere reden dan ziekte niet gewerkt kan worden, is dit niet gedekt.


Mag ik mijn werknemer aangepast werk laten doen?

Ja, dat mag. Het aangepaste werk mag één opleidingsniveau onder de functie van je medewerker liggen.


Kan ik werktijdverkorting aanvragen voor mijn werknemers?

Ja, dat kan. Je moet dan wel aan twee voorwaarden voldoen voordat je de vergunning krijgt om de WW-uitkering te krijgen vanuit het UWV. Deze zijn als volgt:

 • Je bedrijf is getroffen door een bijzondere gebeurtenis
 • Je de verwachting hebt dat je minimaal 2, maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk  hebt.

Nee, deze regeling is vervallen. Zie de nieuwe regeling op rijksoverheid.nl


Wordt ziekteverzuim betaalt wanneer mijn werknemer thuis is?

Ziekteverzuim wordt alleen betaald door de verzuimverzekeraar wanneer je werknemer te ziek is om te werken.


Ik loop achter met mijn belastingzaken. Kan ik hier iets voor regelen?

Ja, je kan uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan voor vennootschapbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.


Mijn horecagelegenheid is gesloten, mag ik nog wel bezorgen?

Dit hangt er van af. Heb je dit al eerder gedaan en is de verzekeraar daar van op de hoogte? Dan is dat geen probleem.

Voor alle restaurants die nu voor het eerst bezorgen: verzekeraars overleggen op dit moment hoe om te gaan met de voorwaarden van de verzekering, officieel moet je hier ontheffing voor vragen. Maar speciale tijden vragen om speciale maatregelen, daarom is er nog niets met zekerheid te zeggen. Zodra hier meer uitsluitsel over is zullen wij dat hier laten weten.


Kan ik uitstel krijgen van het betalen van mijn verzekeringspremies?

Nee, dat is nog niet mogelijk. Op het moment dat je de premie niet betaald vervalt na een aantal dagen ook de dekking. Verzekeraars overleggen intern wel hoe zij hier mee om moeten gaan. Kom je er echt niet uit? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Zij zullen per zaak bij de verzekeraar gaan kijken wat er mogelijk is.


Mijn omzet wordt lager, ga ik dan ook minder premie betalen?

Ja & Nee. Je betaald in 2020 premie die is berekend op jouw omzet van 2019. In januari 2021 wordt dan gekeken of je teveel of te weinig betaald hebt. Als blijkt dat je omzet lager is geweest dan in 2019 krijg je dus geld terug.

Dus nee, de premies gaan niet direct naar beneden. Ja, omdat uiteindelijk het teveel betaalde geld achteraf wél wordt terugbetaald door de verzekeraar.

ZZP

Ik ben ZZP’er en ik kom financieel in de knel, is hier een oplossing voor?

Ja, er is Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze tijdelijke regeling houdt het volgende in:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal 1.503,31 euro per maand.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.
 • Een lening aanvragen voor het bedrijfskapitaal

De regeling is gebaseerd op de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Ook zijn de voorwaarden versoepeld in verband met deze bijzondere situatie. Tozo geldt voor nu voor drie maanden, tot 1 juni 2020 en met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Deze wordt uitgevoerd door de gemeente waar je woonachtig in bent, hier kan je ook terecht voor je aanvraag.

Wil je hier meer over weten? Houd de website van jouw gemeente in de gaten of informeer naar de mogelijkheid.


Door het coronavirus loopt mijn bedrijf inkomsten mis, is dit te verhalen bij een verzekering?

Nee, dit soort bedrijfsschade valt niet onder de bedrijfsschadeverzekering, omdat er geen materiele schade is.


Ik kan geen werk verrichten vanwege vrees voor het coronavirus. Valt dit onder de dekking van een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert enkel uit wanneer er sprake is van ziekte of arbeidsongeschiktheid.


Ik ben ziek geworden door het coronavirus en ik kan hierdoor niet werken. Valt dit onder mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Ja


Ik ben zzp’er en ik ben in quarantaine geplaatst, hierdoor kan ik dus niet werken. Is dit gedekt onder de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nee, quarantaine om preventieve redenen of een bepaald gebied niet mogen verlaten valt niet onder de dekking.

Overheidssteun

Moet jouw bedrijf verplicht je deuren sluiten?

Hiervoor biedt de overheid steun om de vaste lasten kunnen betalen. Deze heet Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is bedoeld voor het mkb-bedrijf dat schade lijdt door noodgedwongen sluiting. Hierbij wordt gekeken naar de SBI code van je bedrijf. Kijk op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes voor meer informatie.


Ik loop veel verdiensten mis door het coronavirus, kan ik hier wat aan doen?

Op dinsdagavond 17 maart heeft de overheid tijdens een persconferentie toegelicht dat de ondernemers in Nederland op een aantal manieren ondersteund gaan worden door de overheid. Er komen diverse noodmaatregelen, met alleen al in het eerste kwartaal een totale omvang van tussen de 10 en 20 miljard euro.

Graag verwijzen wij je naar de website van de rijksoverheid waar het volledige pakket aan noodmaatregelen wordt toegelicht in begrijpelijke taal. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen

Belangrijk: de overheid heeft dringend opgeroepen om niét direct naar het loket van de lokale overheid te gaan om met onmiddellijke ingang financiële bijstand te vragen. De noodmaatregelen worden nog verder uitgewerkt door diverse overheidsinstellingen zodat iedereen straks (online) aanvragen kan doen. De maatregelen gaan met terugwerkende kracht in op 1 maart 2020, waardoor je ook met terugwerkende kracht een vergoeding mag vragen.


Je antwoord niet gevonden? Neem dan gerust contact met ons op.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend

Let op: het is ten strengste afgeraden om te reizen naar het buitenland, dit kan alleen wanneer er sprake is van strikte noodzaak!


Nieuwe update KLM

KLM raadt de reizigers sterk aan om je vlucht te wijzigen, dit kan je doen tot 30 september 2020. Ook wanneer de oorspronkelijke reisdatum al is geweest. Zo weet je in ieder geval zeker dat je op een later moment kan reizen.
Heb je een vlucht geboekt met een gepland vertrek op of voor 31 mei 2020? Dan kan je teruggave aanvragen in de vorm van een reisvoucher wanneer jij je vlucht wil annuleren of de luchtvaartmaatschappij dit doet. Deze reisvoucher heeft de waarde van je originele reisticket, en is tot een jaar na uitgiftedatum geldig. De voucher is te gebruiken voor vluchten van KLM, Air France, Delta, Virgin Atlantic en Kenya Airways.

Is je vlucht geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij? Dan kan je de voucher na 1 jaar inwisselen voor geld.
Ook raadt KLM aan om dit online te regelen, dit in verband met drukte in het contactcentrum, ook vragen ze of je niet naar de luchthaven wil komen wanneer het vertrek van je vlucht niet bevestigd is.

Ben je gestrand in het buitenland, en heb je het idee dat er geen opties meer zijn om terug te keren? Dan kan je je melden op het platform Bijzondere Bijstand Buitenland. Je kan je melden via https://www.bijzonderebijstandbuitenland.nl/register/HVRVCC/Register/Data/Traveller

We adviseren je om op de hoogte te blijven via KLM zelf.


Ben je in het buitenland gestrand door de wereldwijde maatregelen rondom het coronavirus?

Registreer je dan direct op www.bijzonderebijstandbuitenland.nl. Dan gaan de reisbranche, luchtvaartmaatschappijen, verzekeraars en de overheid meteen aan de slag om te zorgen dat je veilig terug kan keren.

Niet altijd internet? Bel dan naar +31 247 247 247.


Ben je al in het buitenland?

Ga dan na of je verblijf nog van noodzaak is. Wanneer dit niet het geval is, zorg dan dat je met de luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie in contact komt en bespreek wat de mogelijkheden zijn om terug te komen.

Het inreisverbod geldt niet voor EU-burgers en hun familie, mensen met een verblijfsvergunning, medisch personeel, vrachtwagenchauffeurs, diplomaten en bepaalde onderzoekers.


Heb jij nog andere vragen? Hieronder hebben we een lijst voor je opgesteld met veel gestelde vragen en informatie die relevant kan zijn.

Kan je terecht bij het calamiteitenfonds?

Nee, het calamiteitenfonds biedt geen dekking bij ziekte. Zij bieden dekking bij zaken zoals natuurrampen en andere bijzondere gebeurtenissen. Ziekten of epidemieën vallen hier niet onder.

Ik heb een pakketreis geboekt via een reisorganisatie, maar in het desbetreffende gebied is het coronavirus geconstateerd. Bij wie moet ik zijn?

Wanneer je een pakketreis hebt geboekt en hiermee problemen krijgt met betrekking tot het coronavirus, dan is het de bedoeling dat je deze reisorganisatie benaderd. Zij behoren jou te compenseren.

Je hebt een reis geboekt naar een gebied waar het coronavirus is geconstateerd. Is dit gedekt onder je annuleringsverzekering?

Nee, dit valt niet onder de dekking van je annuleringsverzekering. Deze verzekering kijkt alleen naar de risico’s die jij of jouw directe omgeving lopen. Heb je een allrisk-annuleringsdekking? Dan wordt dit misschien wel gedekt. Neem hiervoor contact met ons op.

Je wil een paar dagen weg binnen Nederland, maar het gebied waar je heen wil wordt afgesloten. Is dit gedekt onder de annuleringsverzekering?

Nee, een annuleringsverzekering maakt geen onderscheid tussen binnen- en buitenland. Het gaat om de risico’s van de verzekerde en zijn/haar directe omgeving. Wanneer je een allriskdekking hebt kan dit anders zijn. Neem hiervoor contact met ons op.

Je wil reizen naar een gebied dat oranje of rood is. Ben je verzekerd?

De kans is groot dat je niet verzekerd bent. Er zijn speciale reisverzekeraars die wellicht wel dekking kunnen bieden in risicogebieden. Neem hiervoor contact op met ons.

Je werkgever verplicht je om naar een risicogebied te reizen. Mag je dat weigeren?

Ja. In de wet staat aangegeven dat je als werknemer dit recht hebt. Mocht dit voor een conflict zorgen bij de rechter, dan dient de werkgever aan te tonen dat het gebied niet onveilig is/was.

Word je gerepatrieerd door je reisverzekeraar?

Nee, repatriëring valt niet onder de basisdekking. Wanneer dit noodzakelijk is vanwege medische omstandigheden valt dit wel onder de dekking. Als de lokale hulpdiensten je onvoldoende kunnen helpen, word je teruggebracht naar Nederland.

Tijdens mijn verblijf verandert het reisadvies. Ben ik verzekerd?

Ja. Wanneer het advies verandert als je al op locatie bent, ben je nog steeds verzekerd.

Kan ik beroep doen op mijn reisverzekering wanneer ik in quarantaine word geplaatst?

De extra kosten die je maakt, denk hierbij aan reis-, verblijf- en telefoonkosten, worden over het algemeen niet gedekt. Wanneer dit wel onder de dekking valt, zijn hier gemaximeerde kosten aan verbonden.

Door een plaatsing in quarantaine dreig ik mijn volgende reis te missen, is dit gedekt onder mijn annuleringsverzekering?

Nee, niet wanneer je zelf niet ziek bent. Als je zelf wel ziek bent valt dit wel onder de dekking.

Ik heb het virus, kan ik aansprakelijk gesteld worden voor het besmetten van anderen?

Waarschijnlijk niet. Om aansprakelijk te zijn moet er worden aangetoond dat er sprake is van een onrechtmatige daad. Dit zal in de praktijk erg lastig worden.

Toen ik op het vliegtuig/hotel was, heb ik het virus opgelopen. Kan ik deze partijen hiervoor aansprakelijk stellen?

Waarschijnlijk niet, om dezelfde reden als hierboven genoemd. Er moet worden aangetoond dat er sprake is van een onrechtmatige daad.

Ik kan niet meer op reis omdat ik het virus heb opgelopen. Valt dit onder de dekking van mijn annuleringsverzekering?

Wellicht, neem hiervoor contact op met ons of je verzekeraar.

Ik ben in quarantaine geplaatst, hierdoor kan ik niet op reis. Valt dit onder de dekking van mijn annuleringsverzekering?

Ja, dit valt onder de dekking mits je een doktersverklaring hebt.

Doordat mijn werkgever mij verplichtte om naar een risicogebied te reizen, ben ik besmet geraakt. Kan ik heb aansprakelijk stellen?

Wellicht is dat mogelijk, er kan namelijk ook sprake zijn van opzet. Vraag dit na bij ons of je verzekeraar.

Wanneer er iemand overlijdt aan het virus, is er dan nog sprake van een levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en nabestaandenpensioen?

Ja, wanneer er iemand overlijdt door het coronavirus, betekent dit niet dat er niet uitgekeerd kan worden. We gaan er dan ook gewoon vanuit dat verzekeraars uitkeren.

Veel vliegvaartmaatschappijen hebben speciale omboekingsregelingen, waarmee je je vlucht kan aanpassen en omboeken, maar je krijgt nagenoeg nooit simpelweg je geld terug. Enkel in de vorm van een voucher, deze mag je dan besteden bij de maatschappij zelf. Hieronder kijken we naar de regelingen van de maatschappijen Transavia en KLM.

Vlucht met Transavia

Wanneer je een vlucht hebt geboekt via Transavia, dan bieden zij aan om deze vlucht om te boeken mits deze voor 23 april plaatsvindt. Dit mag je uitstellen tot uiterlijk eind oktober. Hier komen geen wijzigingskosten bij kijken. Wanneer de ticket duurder is, betaal je wel het prijsverschil.
In verband met toegangsbeperkingen van bepaalde landen, heeft Transavia een aantal vluchten geannuleerd. Deze zijn als volgt:

 • Israël: Madeira (Funchal), Portugal: 23 t/m 31 maart
 • Jordanië: 19 t/m 29 maart
 • Marokko: 15 t/m 17 maart
 • Cyprus: 22 t/m 29 maart
 • Kopenhagen, Denemarken: 16 maart t/m 13 april
 • Polen: 15 t/m 29 maart
 • Praag, Tsjechië: 16 maart t/m 13 april
 • Italië: 14 maart t/m 22 april
 • Israël: 17 maart t/m 2 april
 • Oostenrijk: 17 maart t/m 14 april

Heb je een vlucht geboekt naar een van deze locaties? Dan adviseert Transavia, maar ook Stargroup om deze om te boeken naar een later moment. 2 april  Ben je op een van deze bestemmingen? Neem dan de geplande vlucht naar huis of probeer deze om te boeken naar een eerdere vlucht. Heb je je vlucht geannuleerd? Dan krijg je een e-mail met een voucher, hiermee kan je op een later moment een vlucht boeken met Transavia. Meer informatie vind je op https://www.transavia.com/nl-NL/update-coronavirus/ of neem contact op met Transavia.

Vlucht met KLM

Heb je een vlucht geboekt met KLM? Dan kan je hier op verschillende manieren mee om gaan. KLM adviseert reizigers om in te loggen op het My Trip portaal, hier kan je:

 • De datum van je reis aanpassen;
 • Je bestemming wijzigen;
 • Een voucher aanvragen.

Ook kan je de status van vluchten in de gaten houden via KLM My Flight. KLM meldt ook om de website https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.html in de gaten te houden. Hier zie je alle doorgevoerde regulaties met betrekking tot reizen.
Meer informatie over KLM vluchten? Ga dan naar https://www.klm.com/travel/nl_nl/prepare_for_travel/up_to_date/flight_update/index.html.
Heb je een reis geboekt via een andere vliegvaartmaatschappij? Dan raden we je aan om contact op te nemen om te kijken wat jouw mogelijkheden zijn met betrekking tot jouw reis.

Aan deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

We kunnen je geruststellen, geen van onze collega’s is besmet. Daar zijn we blij mee natuurlijk! We blijven je dan ook graag helpen zolang dit kan, maar de gezondheid van onze collega’s, klanten en relaties staat voorop. Je kan met ons appen, bellen en mailen, maar wij proberen zo veel mogelijk fysieke afspraken te verschuiven.

 • We schudden geen handen;
 • We verplaatsten afspraken met klanten, tenzij er een noodgeval plaatsvindt;
 • We maken afspraken via digitale middelen zoals Skype, FaceTime, Whatsapp etc. Lees meer;
 • We houden ons aan de hygiëneregels;
 • We volgen op wat er wordt beslist vanuit het kabinet en het RIVM;
 • Momenteel zijn er meerdere collega's die vanuit huis werken als voorzorg. We hebben goed contact met hun en kunnen jou gewoon te woord staan.

We houden je op de hoogte van alle komende ontwikkelingen!


Daarnaast hebben wij een lijst met links opgesteld waar je belangrijke informatie kan vinden:

Verstrengde maatregelen om het Coronavirus onder controle te krijgen

Klik hier

De regeling werktijdverkorting is vervallen

Klik hier

RIVM, voor actuele informatie met betrekking tot het coronavirus, verspreiding en maatregelen.

Klik hier

Informatie vanuit de overheid, vraag en antwoord over het coronavirus en het aanvragen van werktijdverkorting

Klik hier

Informatie vanuit de overheid, veel gestelde vragen voor werkgevers en ondernemers

Klik hier

Informatie vanuit de overheid voor werknemers.

Klik hier

Informatie vanuit de overheid over reizen

Klik hier

Het uitstellen van het betalen van je belasting, als gevolg van het coronavirus

Klik hier

BMKB-kredieten, en de versnelde en verruimde opening hiervan

Klik hier

De kamerbrief over de economische maatregelen met betrekking tot het virus

Klik hier

Een stuk van Radar, waar ze uitleggen hoe het nou precies zit met het reizen.

Klik hier

Maatregelen die de overheid heeft getroffen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Klik hier