Hypotheken

De gecertificeerd hypothecair planner van Ede , aangesloten bij de NVHP en SEH . Persoonlijk advies met klant en klantbelang centraal.

Bij het bepalen van de meest geschikte hypotheekvorm in uw persoonlijke situatie zijn verschillende criteria en ijkpunten van belang. Daarvan is rente een van de belangrijkste. Hier gaat ook altijd de meeste aandacht naar uit. Terecht of onterecht? Anno nu is dit rente-component nog fiscaal aftrekbaar. Jaarlijks wordt deze fiscale aftrek afgebouwd. En blijft op termijn deze aftrek een onderdeel van de hypotheek ? Veel vragen naar de toekomst ?

Wat is een gepaste hypotheek voor u?
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie , uw doelstellingen en wensen, inkomen, leeftijd en gezinssituatie kan er berekend worden wat de best mogelijk hypotheek is die hierbij aansluit, nu en over jaren, immers de doorlooptijd is veelal een periode van 360 maanden (30 jaar), terwijl het moment van afsluiten een momentopname is.

Vormen van hypotheek?
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende mogelijke hypotheekvormen (2015) met een korte beschrijving en de voor- en nadelen ervan. De vormen zijn de hoofdvormen deze zijn het meest voorkomend.

Elke situatie vraagt om maatwerk. Veelal zal een combinatie van deze vormen leiden tot een advies voor u op maat! Dit advies zal nu en in de toekomst moeten aansluiten bij de wensen welke u heeft en nog heeft gedurende life events, laat u dus primair voorlichten door een hypothecair planner van ons kantoor.

Hypotheekadvies

Aflossingsvrije hypotheek

Een vorm van hypotheek ZONDER aflossing, alleen RENTE betalen.

Een hypotheekvorm waarbij alleen rente wordt betaald en niet wordt afgelost gedurende de volledige looptijd van de hypotheek. Doordat u niet aflost en alleen rente betaald , fiscaal voordelige vorm echter aan het einde van de looptijd bestaat de VOLLEDIGE hypotheekschuld nog.

Aflossingsvrije hypotheek kenmerken

 • Geen aflossing gedurende looptijd
 • ALLEEN rente betalen
 • Aan het eind resteert 100% schuld

Annuiteitenhypotheek

Een hypotheek met gelijkblijvende bruto maandlasten. Bij aanvang bestaan deze grotendeels uit rente. Gedurende de looptijd gaan de maandlasten bestaan uit een toenemend aflossingsdeel en een steeds verder afnemend rentedeel. Fiscaal leidt dit tot verschuivingen en tot een hogere NETTO maandlast.

Het bedrag welke u maandelijks betaalt bestaat uit rente en aflossing. Gedurende de rentevast periode betaalt u bruto maandelijks dezelfde rentelast en netto een maandelijks hoger worden maandlast.

Annuiteitenhypotheek kenmerken

 • Gelijke bruto maandlasten bij afgesproken rentevastperiode
 • Bij einde looptijd hypotheeklening volledig ingelost
 • In begin veel rente, naarmate het einde in zicht komt steeds meer aflossing

Lineaire Hypotheek

Een hypotheek met steeds lagere bruto- en netto maandlasten.

Gedurende de looptijd wordt er tijdsevenredig een vast deel jaarlijks afgelost op de totale lening. Door deze aflossing wordt de schuld steeds minder. Hierdoor neemt zowel de bruto – als netto- maandlast af.

Doordat het rentecomponent in de last steeds minder wordt, omdat de financieringssom afneemt wordt het rentecomponent ook steeds kleiner. Kortom, een maandelijkse/jaarlijkse aflossing op de hoofdsom, leidt tot minder rente betalen. Dus lagere woonlast.

Lineaire hypotheek kenmerken

 • Maandelijks/jaarlijks vast aflossingsbedrag
 • Einde looptijd geen restschuld, deze wordt volledig ingelost
 • Steeds lager wordende maandlasten

Diverse hypotheken

Vele andere vormen van hypotheek bestaan nog onder zogenaamd overgangsrecht, bestaand op 31 december 2012 en fiscaal en juridisch gehouden aan diverse regelgeving bij IB 2001. Vraag hierna, wat in uw geval de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.

Daar de rentes van diverse banken en financieringsinstellingen bijna dagelijks wijzigen plaatsen wij geen renteoverzichten, neem met ons contact op wat in uw geval goed, voordelig en op maat gesneden is. Omdat alleen het rentegetal niet veel zegt.

In zijn netwerk is Stargroup BV ook een gesprekspartner in alle voorkomende zaken met betrekking tot de aan- of eventuele verkoop van een woning.

Wij brengen u in contact met diverse partijen, waardoor u volledig ontzorgt wordt, denk hierbij aan de volgende zaken;

 • Het laten taxeren van de woning middels een taxatierapport benodigd voor de bank
 • Wat is een geschikte vraagprijs voor uw huidige woning als u gaat verkopen
 • Moet u een samenlevingsovereenkomst, geregistreerd partnerschap of huwelijkse voorwaarden laten opmaken
 •  Is een testament in uw geval raadzaam
 • Wat gebeurt er indien u werkloos, arbeidsongeschikt of overlijdt met uw hypotheek en woning

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.