Zakelijke verzekeringen voor de ZZP – er of het MKB (Midden Klein Bedrijf)

Actueel: Grip op ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers

Het is altijd vervelend als uw werknemer ziek wordt. Niet alleen vanwege de praktische problemen maar zeker ook vanwege de kosten. Wist u dat de kosten voor uw bedrijf bij één ziektegeval wel kunnen oplopen tot € 200.000,-? U loopt namelijk 12 jaar lang risico.

 • Eerst de loondoorbetaling van een zieke werknemer zolang die in dienst is.
 • Daarna de eventuele doorbelasting van de Ziektewetuitkering.
 • En na twee jaar ziekte nog maximaal tien jaar doorbelasting van de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Vanaf 1 januari 2017 zullen de WGA-vast en WGA-flex worden samengebracht in de premieheffing, weet u al wat dit voor uw bedrijf inhoudt?

12-jaarsoplossing voor werkgevers met 1 - 30 werknemers:

 Vragen?

Ondernemen is risico’s nemen:
Dat is het mooie aan ondernemer zijn of het nu om een éénmanszaak gaat of een bedrijf waar meerdere personeelsleden in dienst zijn. Het betekent ook dat u regelmatig de afweging moet maken of u een risico zelf wilt dragen of dat verzekeren een veiligere optie is.

Stargroup BV begeleidt u bij risico analyse en risicobeheersing binnen uw onderneming en neemt u daarbij zoveel mogelijk werk uit handen. Dat is een hele zorg minder.

Rechtsvormen; wie kunnen wij adviseren:

 • Eenmanszaak (geen rechtspersoonlijkheid)
 • VOF (geen rechtspersoonlijkheid)
 • Maatschap
 • BV (Besloten Vennootschap)
 • CV (Commanditaire Vennootschap)
 • NV (Naamloze Vennootschap)

Algemeen

Hieronder volgen een aantal aandachtspunten met betrekking tot de zakelijke verzekeringen, zodat een indruk ontstaat van de mogelijkheden.

 • Bij het starten van een bedrijf kan het raadzaam zijn al uw verzekeringen bij een verzekeraar onder te brengen om middels korting een zo laag mogelijke premie te betalen
 • Wellicht is in begin alleen het noodzakelijke risico te verzekeren (liquiditeitspositie) om hier laten uitbreiding aan te geven
 • Laat ons adviseren welke risico’s u loopt, waar u zelf niet aan denkt..
 • Welke verzekering is in uw geval absoluut noodzakelijk en welke is franje?

Welke zijn er voor uw bezit:

 • AVB (aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven)
 • Goederen - & Inventarisverzekering
 • Bedrijfsschadeverzekering
 • Reconstructieverzekering
 • Computer – & Elektronicaverzekering
 • Eigen Vervoerverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Zakelijke personenautoverzekering
 • Bestelauto
 • Zakelijke reisverzekering
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Aanhangwagen
 • Geldverzekering

Voor uw werknemers

 • Ziekteverzuim
 • WGA Eigen Risico drager
 • WIA Hiaat
 • Ongevallen
 • Pensioen

Ondernemen

Stargroup BV weet wat ondernemen is. Hierdoor kunt u voor vele onderwerpen bij ons terecht:
Zekerheid rond uw persoonlijke financiele situatie, tevredenheid van uw medewerkers en het afdekken van risico’s binnen uw onderneming.

Goed zaken doen betekent voor ons dat wij zowel u als uw onderneming goed kennen. Vanuit deze vertrouwensband fungeren wij het hele jaar door als uw sparringpartner en u kunt altijd rekenen op advies dat past bij uw manier van ondernemen.

Financieel advies voor ondernemers:
Financieel advies voor ondernemers besteedt aandacht aan verschillende belangen: uw bedrijf, uw thuissituatie maar natuurlijk ook aan uzelf.

Veel financiele zaken overlappen elkaar dan ook. En de risico’s die u zakelijk loopt kunnen grote consequenties  hebben voor u, uw partner en/of gezin. Stargroup BV brengt dit allemaal helder voor u in kaart met zakelijk advies.

Zaken en privé gaan in elkaar over bij zaken als:

 • Uw pensioen
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Overlijden

Zorg er voor dat u deze zaken goed heeft geregeld. Er zijn uitstekende, betaalbare mogelijkheden om zowel uw privé als zakelijke belangen goed af te dekken.

Bij Stargroup BV is financieel advies de optelsom van expertise
Stargroup BV heeft ruime ervaring in zowel zakelijke ondersteuning als in partikuliere advisering. Maak gebruik van deze optelsom van onze expertise en profiteer van de meest uitgebalanceerde oplossingen zowel zakelijk als privé.

Ons financieel advies betreft:

 • Pensioenopbouw
 • Vermogensopbouw
 • Inkomenszekerheden
 • Aansprakelijkheden
 • Fiscale mogelijkheden

Pensioen

Een goed pensioen voor uw werknemers:
Pensioen regelen voor uw werknemers als aanvulling op hun AOW-uitkering. 90% van de werkgevers heeft zo’n aanvullende pensioenregeling en dat is niet voor niets.

Een goede pensioenvoorziening is na het salaris de best gewaardeerde arbeidsvoorwaarde. Verhoog uw aantrekkelijkheid als werkgever en kies samen met Stargroup BV voor een pensioenregeling op maat.

Het pensioen van uw werknemers brengt u onder bij een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij. Alle pensioenfondsen en pensioenverzekeraars staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Als pensioenspecialist loodst Stargroup BV u graag door alle regels en regelingen heen. Na een grondige inventarisatie krijgt u een uitgebreid pensioenadvies over onder andere de volgende onderwerpen:

 • Kiest u voor een eindloonregeling of een middelloonregeling
 • Wel of geen gegarandeerd eindkapitaal
 • Beschikbare premieregeling
 • De beste premiestelling
 • De mate van keuzevrijheid van werknemers binnen de regeling

 Zo komt u tot een pensioenregeling die het beste past bij uw onderneming

Pensioen voor uw werknemers, dicht bij huis geregeld
Een goed pensioen voor uw werknemers regelt u graag persoonlijk en dicht bij huis. Stargroup BV is DE PENSIOENSPECIALIST in Ede en omgeving waar u uw werknemers altijd met hun vragen terecht kunnen.

Niet verzekeren? 

Hoe gaat u om met bedrijfsrisico’s
Iedere onderneming loopt risico’s. dus uw onderneming ook. Als u weet wat de risico’s zijn en welke impact deze kunnen hebben op uw bedrijf en bedrijfsvoering, kunt u een afgewogen beslissing nemen hoe u omgaat met de risico’s binnen uw onderneming.

Breng de risico’s van uw onderneming in kaart
Uw onderneming is een complex geheel van vele facetten: huisvesting, rechtsvorm, personeel, marktomstandigheden, productieproces enz.

Met een risicoanalyse van Stargroup BV krijgt u heldere antwoorden op vragen als:

 • Welk risico loopt uw bedrijf
 • Waarop hebben deze risico’s betrekking
 • Wat is de directe schade en wat is de gevolgschade
 • Wat is de kans dat het risico zich voordoet

Maak risico’s beheersbaar met onze risicoanalyse
Als specialist in bedrijfszekerheid kan Stargroup BV u uitstekend ondersteunen bij het beheersbaar maken van de risico’s binnen uw bedrijf.

Verzekeringen: verzeker wat nodig is

Verzekeringen zijn voor veel ondernemers noodzakelijk. bepaalde risico’s kunt u gewoonweg niet zelf dragen: een aansprakelijkheidsclaim of brandschade kan het einde van de onderneming betekenen.

Licht daarom uw risico’s eens door met ons en bepaal welke verzekeringen voor u als ondernemer nodig zijn.

Nut en noodzaak van verzekeren
Verzekeringen zijn niet altijd de oplossing. Zeker niet als u zich actief bezighoudt met risicobeheersing. Het is van groot belang om de risico’s binnen uw onderneming en de bijbehorende (financiele) consequenties helder in kaart te brengen.

Waarom verzekeringen voor uw bedrijf regelen via Stargroup BV?

 • U krijgt een zinvol en gedegen pakket verzekeringen voor ondernemers
 • De juiste balans tussen premies en risico’s
 • De best passende polisvoorwaarden
 • Zeer gunstige premies
 • Uitstekende service
 • Optimale begeleiding in geval van schade
 • Een klankbord voor al uw vragen rond verzekeren, pensioen, risicoanalyse en employee benefits
 • Vakkennis, betrokkenheid en persoonlijke aandacht
 • Gegarandeerd onafhankelijk advies
 • Ook wij zijn ondernemer dus wij weten wat er speelt.

Aanvraag/vraag zakelijke verzekering

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Ik ben op de hoogte van wat er met mijn persoonsgegevens gebeurt en ga akkoord met de privacyverklaring.