Autoverzekeringen

Dekkingssoorten

Bij een autoverzekering kunt u in de basis veelal uit een 3 soorten dekkingen kiezen. Deze kunt u uitbreiden met aanvullende verzekeringen. 

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)
In Nederland is het verplicht om een auto WA te verzekeren zodra het kenteken op uw naam staat. Alleen schade die u toebrengt aan een willekeurige derde is middels deze verzekering gedekt. Schade die u zelf leidt is NIET gedekt. De premie wordt vastgesteld op basis gewicht auto, type auto, het aantal kilometers dat u per jaar rijdt, leeftijd bestuurder en waar u woont.

WA + Beperkt Casco
Gedekt is hetgeen hierboven omschreven staat alsmede schade aan het eigen voertuig indien de onderstaande schadegebeurtenissen zich voordoen;

  • Diefstal
  • Brand, ontploffing, blikseminslag
  • Storm
  • Ruitbreuk
  • Aanrijding met loslopende dieren en vogels
  • Etc.

Schade aan de auto door uzelf veroorzaakt tijdens een aanrijding is NIET gedekt.

WA + Casco (ook wel ALL RISKS genoemd)
Vrijwel alle gevallen waardoor er schade ontstaat aan uw voertuig is verzekerd.

Welke dekking kiest u?
Dit zal voor een groot deel afhankelijk zijn van de premie voor de autoverzekering en welk risico u zelf wenst te dragen. Immers niet alles hoeft verzekerd te worden. Wij helpen u graag bij een juiste keuze!

Aanvullende dekkingen

Ongevallenverzekering voor Inzittenden
Ongeacht de schuldvraag bij een aanrijding wordt er in twee gevallen een uitkering gedaan, namelijk bij overlijden of blijvende invaliditeit. De uit te keren bedragen zijn gemaximeerd.

Schadeverzekering voor Inzittenden
Alle kosten voortkomend uit een gedekt ongeval zijn verzekerd. Niet alleen overlijden en blijvende invaliditeit maar ook schade aan kleding en bagage. Er wordt niet uitgekeerd op basis van gemaximeerde bedragen, maar op basis van werkelijke schade (tot de verzekerde som van meestal € 500.000,- of € 1.000.000,-).

Rechtsbijstandverzekering
Een verzekering welke de schade verhaalt op de tegenpartij dan wel veroorzaker van de schade. Uit te breiden met juridische bijstand voor bijvoorbeeld geschillen met de reparateur of dealer.

Autoverzekering aanvragen

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Ik ben op de hoogte van wat er met mijn persoonsgegevens gebeurt en ga akkoord met de privacyverklaring.