Pensioenen

De WFT gecertificeerde pensioenadviseurs van Ede. Voor al uw juridische (civiel & fiscaal) en financiele pensioenvraagstukken.

Voor al uw juridische -, financieel - en fiscale vragen kunt u bij Stargroup BV terecht. De gevolgen van ontslag voor uw pensioen, de gevolgen van echtscheiding, het bereiken van de pensioendatum, de nieuwe wet verbeterde premieregeling, latere pensioenleeftijd, aansluiting met de AOW etc. Graag zijn wij u tot dienst met een zorgvuldige, transparante onderbouwing.

Zowel voor 2e pijler advies (COLLECTIEF, overeenkomsten tussen werkgever en werknemer) als 3e pijler advies (INDIVIDUEEL).

ALGEMEEN

Ons huidige pensioenstelsel in Nederland omvat in feite 3 pijlers.

De eerste pijler omvat de AOW (Algemene Ouderdoms Wet). Een bedrag voor iedere Nederlands ingezetene om een inkomen te ontvangen zodra hij of zij de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt, nu 67 jaar en 3 maanden, echter zal dit in de toekomst waarschijnlijk oplopen met alle gevolgen van dien.

De tweede pijler omvat de pensioenregelingen welke er zijn of kunnen zijn geweest tussen werkgever en werknemer. Veel hiervan is terug te vinden in de website www.mijnpensioenoverzicht.nl. Is werknemer verzekerd geweest via een bedrijfspensioenfonds, een bedrijfstakpensioenfonds, een ondernemingspensioenfonds of een collectieve regeling. Is dit een uitkeringsovereenkomst, een kapitaalovereenkomst of een beschikbare premieregeling en wat houdt dit in. Wat zegt het uniform pensioenoverzicht (de zogenaamde UPO). Evenzo de netto-pensioenregeling (2015).

De derde pijler vertegenwoordigt de individuele regelingen welke een werknemer, zzp-er of directeur groot aandeelhouder heeft afgesloten. Of waarvoor hij of zij fiscaal vriendelijk (box 1) of in box 3 gespaard heeft. Evenzo de netto-lijfrente regeling (2015).

Deze 3 pijlers zullen ongeveer een 70% - 75% van het laatst genoten inkomen dienen te omvatten om te spreken van een “goed” pensioen. Uiteraard zijn andere factoren ook van invloed als een hypotheek, zakelijke aflossingen etc .

Pensioenadvies

INDIVIDUEEL PENSIOEN

Het pensioen vormt een wezenlijk onderdeel van uw totale financiele planning. Wij houden rekening met en de inkomsten en de uitgaven.

Voor al uw adviesvragen over pensioen. Pensioen welke voortvloeit uit uw arbeidsovereenkomst of aanvullingen die u zelf in prive wilt regelen. U kunt bij ons terecht voor betaalbaar pensioenadvies. Wij adviseren in alternatieve oplossingen naast standaard mogelijkheden om tot een financieel prettige oude dag te komen. Waarvoor kunt u bij ons terecht;

Lees verder

COLLECTIEF PENSIOEN

Het zogenaamd 2e pijler pensioen, wat heeft uw werkgever voor uw geregeld en wat voor een overeenkomst is het? Welke mogelijkheden heeft u als werkgever, pensioen verzekeren in een algemene pensioen instelling (API) of toch naar een premie pensioen instelling (PPI). Welke voordelen, welke consequenties en wat doet wet- en regelgeving.

Lees verder

Pensioenen blog

Mijnpensioenoverzicht.nl

www.
Lees meer

Onze Pensioendeskundigheid

De wetgever en de toezichthouder (AFM) stelt vanaf 2014 extra deskundigheidseisen. Iedere adviseur die zich bezighoudt met advies en/of bemiddeling van pensioen aan bedrijven (veelal MKB bedrijven die niet onder een verplicht gesteld Bedrijfspensioenfonds vallen) of aan DGA’s moeten schriftelijke en mondelinge examens afleggen. Wij zitten bij de eerste lichting van adviseurs die al deze examens met succes hebben doorlopen. Waarom nu al? Omdat we het een leuk vak vinden.De wetgever verwacht dat er slechts honderden adviseurs op deze terreinen in Nederland overblijven.
Lees meer

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Ik ben op de hoogte van wat er met mijn persoonsgegevens gebeurt en ga akkoord met de privacyverklaring.